Almaqaluma mba Ndú

Downloads: 
  • File icon Gíñ dámí rootha baalá alkqánúná ndu albarto
    Download View72.32 KB
  • File icon A Brief Grammar of Bertha Language (in Bertha & English)
    Download View1.07 MB
  • File icon Alqalámá roothó mbá ndú álbartó
    Download View35.1 KB